نویسنده = ���������� �������� ��������
فون سخت بالپوشان خانواده Carabidae در مناطق کشاورزی شهرستان جیرفت

دوره 38، شماره 2، تیر 1394، صفحه 113-124

10.22055/ppr.2015.11233

لیلا عادلی؛ مهدی اسفندیاری؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق