نویسنده = سالار جمالی
ارزیابی واکنش یازده هیبرید خیار نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) در شرایط گلخانه

دوره 46، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 91-103

10.22055/ppr.2024.46320.1736

فرشته قنبری؛ سالار جمالی؛ جمالعلی الفتی؛ صدیقه موسی نژاد


نماتدهای انگل خانواده Hoplolaimidae همراه گیاهان زینتی در استان گیلان

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 49-61

10.22055/ppr.2018.20236.1294

مینا الله مرادی؛ سالار جمالی؛ اکبر کارگر بیده؛ سید عبدالله میرحسینی مقدم