نویسنده = �������������� ��������������
اثر سمیت سه اسانس گیاهی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو سن چهارم بید غلات، Sitotroga cerealella (Oliver)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17384

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ مسعود مسعود علیرضایی؛ شهریار جعفری؛ مژگان مردانی طلایی