نویسنده = فرحان کچیلی
واکنش تابعی وابسته به مرحله رشدی کفشدوزک Nephus arcuatus با تغذیه از شپشک آرد‌آلود جنوب Nipaecoccus viridis

دوره 42، شماره 3، آبان 1398، صفحه 34-45

10.22055/ppr.2019.14999

سارا ضرغامی؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ


بخشی از فون کفشدوزکهای خوزستان

دوره 16، 1و2، اردیبهشت 1372، صفحه 23-30

10.22055/ppr.1993.12805

محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی