نویسنده = Pegah Soheilifar
Using COI gene for identifying Aenasius bambawalei Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid of Phenacoccus solenopsis Tinsley in Iran

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-18

10.22055/ppr.2022.17329

Mehdi Esfandiari؛ Neda Mehravar؛ Pegah Soheilifar؛ Mohammad Saeid Mossadegh


شناسایی دو گونه ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctuidae) و S. cretica به روش DNA بارکدینگ

دوره 40، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 63-74

10.22055/ppr.2017.17288.1230

ندا مهرآور؛ مهدی اسفندیاری؛ پگاه سهیلی فر