نویسنده = ������������ ������������
گونه های جدید برای فلور زنگ های خوزستان

دوره 28، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 45-61

10.22055/ppr.2005.12754

مهرداد عباسی؛ واهه میناسیان


جنبه هایی از بوم شناسی قارچهای راسته Uredinales در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 127-142

10.22055/ppr.2002.12770

مهرداد عباسی؛ قربانعلی حجارود