نویسنده = ������������ ������������������ ��������
بررسی اثرات زیستی اسانس 14 گونه گیاهی روی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 42، شماره 3، آبان 1398، صفحه 71-86

10.22055/ppr.2019.15139

الهام روزدار؛ بهزاد حبیب پور؛ محمد سعید مصدق؛ محمد محمودی سورستانی