کلیدواژه‌ها = فون
شناسایی نماتدهای مرتبط با درختان بلوط جنگل‏های شهرستان خرم‌آباد

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 67-81

10.22055/ppr.2020.15658

فاطمه مهرابیان؛ عیدی بازگیر؛ کورش عزیزی؛ مصطفی درویش‌نیا


فون کنه های بالاخانواده Eriophyoidea در استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، آذر 1385، صفحه 139-149

10.22055/ppr.2006.12749

لیلا رمضانی؛ محمد سعید مصدق؛ پرویز شیشه بر


فون شته های درختان میوه هسته دار منطقه مشهد

دوره 27، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 1-6

10.22055/ppr.2005.12757

سعیده نوربخش؛ سید حسین حجت؛ مهدی مدرس اول