کلیدواژه‌ها = جو
بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی پاتووارهای Xanthomonas translucens، عامل بیماری باکتریایی نواری گندم و جو در بخش‌هایی از ایران

دوره 44، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-50

10.22055/ppr.2021.16931

مهشید حبیبیان؛ علی علیزاده علی آبادی؛ جمشید حیاتی؛ حشمت‌اللّه رحیمیان


تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ‌کش‌ها برای کنترل بیماری لکه قهوه‌ای جو

دوره 41، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 17-34

10.22055/ppr.2019.14150

مصطفی عابدی تیزکی؛ کوروش رضاپور؛ محمد علی آقاجانی؛ فرداد اسدی؛ سیاوش سلیمیان


شته ها و دشمنان طبیعی آنها در مزارع گندم و جو استان خوزستان

دوره 29، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 127-137

10.22055/ppr.2006.12746

نسترن رضایی؛ محمد سعید مصدق؛ سید حسین حجت


گونه های فوزاریوم همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان

دوره 24، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 101-125

10.22055/ppr.2001.12775

سید حسین وفایی؛ رضا فرخی نژاد؛ مصطفی درویش نیا