کلیدواژه‌ها = اسانس
ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی اسانس به‌لیمو و پنج گونه نعنا روی باکتری‌های‌ بیمارگر Xanthomonas citri subsp citri، X. gardneri و X. perforans

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-51

10.22055/ppr.2022.17931

سیده زهره موسوی فر؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ مصطفی درویش‌نیا؛ حسن مومیوند