کلیدواژه‌ها = نماتد
اثرات نماتد Steinernema carpocapsae روی شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae)

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 19-30

10.22055/ppr.2023.43068.1684

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ محسن طلعه؛ رویا احمدپور؛ لاله ابراهیمی


شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب‏ زمینی استان لرستان

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 39-58

10.22055/ppr.2016.11955

زهرا میرزایی پور؛ عیدی بازگیر؛ کورش عزیزی؛ مصطفی درویش نیا