کلیدواژه‌ها = دشمنان طبیعی
تنوع گونه ای دشمنان طبیعی بالشک مرکبات، (Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae، روی گونه های مختلف مرکبات منطقه تنکابن در شمال ایران

دوره 39، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-12

10.22055/ppr.2016.12397

مریم بزرگ امیرکلائی؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده؛ سید اسمعیل مهدویان


شته ها و دشمنان طبیعی آنها در مزارع گندم و جو استان خوزستان

دوره 29، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 127-137

10.22055/ppr.2006.12746

نسترن رضایی؛ محمد سعید مصدق؛ سید حسین حجت