کلیدواژه‌ها = مرکبات
اثرات کشندگی و زیرکشندگی روغن‎‌های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی کفشدوزک‌ شکارگر Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)

دوره 43، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-18

10.22055/ppr.2020.15882

سیروس آقاجانزاده؛ مولود غلام‌زاده چیتگر؛ محمود حسن‌زاده؛ اسماعیل غلامیان


نخستین گزارش گونه‌ی Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 از نارنگی در ایران

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 81-95

10.22055/ppr.2019.15621

پیام عیسوند؛ رضا فرخی‌نژاد؛ صدیقه عظیمی


تنوع گونه ای دشمنان طبیعی بالشک مرکبات، (Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae، روی گونه های مختلف مرکبات منطقه تنکابن در شمال ایران

دوره 39، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-12

10.22055/ppr.2016.12397

مریم بزرگ امیرکلائی؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده؛ سید اسمعیل مهدویان