کلیدواژه‌ها = زیست‌سنجی
بررسی بیمارگری جدایه‌های ایرانی قارچ‌های Akanthomyces lecanii و A. muscarius روی شته‌ی سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli)

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 19-28

10.22055/ppr.2021.17246

تهمینه سلطانی؛ فاطمه یاراحمدی؛ علی رجب‌پور؛ محمد حامد قدوم پاریزی‌پور


بررسی اثرات زیستی اسانس 14 گونه گیاهی روی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 42، شماره 3، آبان 1398، صفحه 71-86

10.22055/ppr.2019.15139

الهام روزدار؛ بهزاد حبیب پور؛ محمد سعید مصدق؛ محمد محمودی سورستانی