کلیدواژه‌ها = زمان دست‌یابی
تعداد مقالات: 3
1. اثر گیاهان میزبان بر واکنش تابعی کفشدوزک کنه خوار Stethorus gilvifrons روی کنه Tetranychus turkestani

دوره 44، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 29-42

10.22055/ppr.2021.17027

فرشته بزاززاده؛ پرویز شیشه بر؛ مهدی اسفندیاری؛ اریک ریدیک


2. واکنش تابعی وابسته به عمر کفشدوزک Nephus arcuatus (Col.: Coccinellidae)، شکارگر شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem.: Pseudococcidae)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 75-89

10.22055/ppr.2021.17119

سارا ضرغامی؛ محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ


3. اثر دما روی واکنش تابعی کنه شکارگر Macrocheles muscaedomesticae (Acari: Macrochelidae) با تغذیه از تخم مگس خانگی، Musca domestica (Dip.: Muscidae)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 19-31

10.22055/ppr.2021.16926

راحله شیرعلی‌زاده؛ مهدی اسفندیاری؛ پرویز شیشه‌ بر؛ سارا فرحی