دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مطالعه نوسانات جمعیت شب‌پره کرم سیب، Lepidoptera: Tortricidae)) Cydia pomonella در باغ‌های سیب منطقه کوهسرخ خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17363

رضا علی اکبری؛ عیسی جبله؛ مجید طاهریان


2. تاثیر برهمکنش تغذیه‌ای بین محرک‌های رشد گیاه و شته سبز هلو (Myzus persicae Sulzer) بر فرآیند‌های فیزیولوژیکی کفشدوزک دو نقطه‌ای (Adalia bipunctata L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17365

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ آرش زیبایی؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسن ‌پور


علمی پژوهشی-فارسی

3. اثرات زیرکشندگی حشره‌کش‌های استامی‌پرید، پای‌متروزین و فلونیکامید روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae Haliday

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17400

ندا امینی‌جم


5. اثر سمیت سه اسانس گیاهی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو سن چهارم بید غلات، Sitotroga cerealella (Oliver)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17384

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ مسعود مسعود علیرضایی؛ شهریار جعفری؛ مژگان مردانی طلایی


6. سازوکار مقاومت به فوزالون در شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella(Lepidoptera: Plutellidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17407

مریم ذوالفقاری؛ محمد قدمیاری؛ هادی مصلی نژاد


7. تأثیر غلظت زیرکشنده حشره‌کش‌ پی‌متروزین بر فراسنجه‌های رشد جمعیت و فعالیت آنزیم‌های استراز در شته سبز گندمSchizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17408

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ زهرا عابدی؛ علی گلی‌زاده؛ عزیز حبیبی ینگجه؛ سولماز فیض‌پور


8. شناسایی و بررسی تنوع‌ژنتیکی استرین‌های بیماریزای سودوموناس جداشده از میزبان‌های فلفل، پیاز و سیب‌زمینی در استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17435

شیلان ارشد؛ سویل نعمت اللهی؛ کیومرث روح رضی؛ نبی خضری‌نژاد


9. اثر غلظت‌های زیر کشنده بایومایت® بر فراسنجه‌های چرخه زندگی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae (Acari:Tetranychidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22055/ppr.2022.17436

محمدرضا هواسی؛ کتایون خردمند؛ هادی مصلی‌نژاد؛ یعقوب فتحی‌پور


10. واکنش ارقام مختلف انار (Punica granatum) نسبت به نماتد ریشه‏‌گرهی Meloidogyne incognita race 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22055/ppr.2022.17475

محمد محمودی سرابی؛ مجید اولیا


11. بررسی القای دیاپوز در لاروهایEphestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22055/ppr.2022.17525

بهرام ناصری؛ فروغ بیدار؛ جواد سلمانی مغانلو


12. جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

10.22055/ppr.2022.17563

الهه طاهری؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری