اثر کود نیتروژن بر دوره نمو و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم Aphididae):.(Hom brassicae L. Brevicoryne

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

میزان کود نیتروژنه یکی از عوامل موثر بر رشد، نمو و تولید مثل حشرات گیاهخوار است. برای بررسی اثر کود نیتروژن روی دوره نمو و نرخ ذاتی افزایش جمعیت  (rm)شته مومی کلم، گیاه کلزا (هیبریدRGS003) با 4 سطح نیتروژن (0 (شاهد)، 50 ، 100، و 150 درصد از میزان کود توصیه شده) کوددهی شدند. تجزیه شیمیایی گیاهان نشان داد که این میزان کود توانسته است درصد نیتروژن محلول در گیاه را فزونی بخشد. آزمایش در شرایط کنترل شده (دمای 1±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره نوری 14:10) انجام شد. شته­های تغذیه کننده روی گیاهانی که بیشترین کود نیتروژن را دریافت کرده بودند (150% ) کوتاه­ترین طول دورهقبل از پوره­زایی، طولانی­ترین طول دوره پوره­زایی و بیشترین زاد­آوری را داشتند هرچند که میزان کوددهی تاثیری روی طول عمر بالغ­ها نداشت. بر اساس روش یات و وایت1 نرخ ذاتی افزایش جمعیت در تیمارهای 0، 50، 100، 150 درصد به ترتیب 249/0، 215/0، 267/0 و 316/0 (ماده /ماده/ روز) محاسبه گردید که  از نظر آماری نیز تفاوت معنی­دار داشتند. نتایج نشان داد که شته­های نمو یافته روی تیمار 150%، جمعیت خود را با سرعت بیشتری افزایش می­دهند و در واقع این سطح کوددهی ایجاد حساسیت بیشتری در گیاه کلزا نموده و احتمالا منجر به خسارت بیشتری خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Nitrogen Fertilization on Development and Intrinsic Rate of Increase of Brevicoryne brassicae L. (Hom: Aphididae)

نویسندگان [English]

  • Sara Zarghami 1
  • Hossein Allahyari 2
  • Alireza Saboori 3
  • Shirin Mirmohamadi 1
  • Azita Alasvand Zarasvand 1
چکیده [English]

The amount of nitrogen fertilizer is an effective factor on the growth, development, and reproduction of phytophagous insects. To investigate the effect of nitrogen fertilization on intrinsic rate of increase of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L., plants rape oilseed (RGS003cultivar) were treated with four nitrogen levels (zero (check) 50, 100, and 150% of recommended levels. The results showed that increase in nitrogen fertilization resulted in increase in the percentage of soluble nitrogen concentration in plants. All the experiments were carried out at environmental chamber (25±1ºC, 70±10% RH, and 14:10 L:D photoperiod). The aphids feeding on plants receiving higher nitrogen fertilizer (150%) had shorter pre-reproduction period, longer reproductive, as well as greater fecundity, although nitrogen fertilization had no effect on adult longevity. The intrinsic rate of increase in four treatments was determined as 0.249, 0.215, 0.267, and 0.317 (female/female/day), respectively. The results revealed that cabbage aphid developed on treated plant with 150% nitrogen had the highest population growth. This means that higher nitrogen fertilization improves the susceptibility of rape oilseed for cabbage aphid.