شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی انگور در شهرستان دنا

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

به منظور شناسایی فون نماتد‌های انگل گیاهی انگور در شهرستان دنا، طی سال 1390 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه از مناطق مختلف شهرستان جمع‌آوری گردید. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه، شستشوی خاک و ریشه‌ها، استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین با استفاده از روش دگریسه انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس اسلاید‌های میکروسکوپی دائمی تهیه شد. پس از مشاهدات میکروسکوپی، اندازه‌گیری‌های لازم و رسم تصاویر مورد نیاز، با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر اقدام به شناسایی گونه‌های استخراج شده، گردید. با بررسی‌های ریخت‌سنجی و ریخت‌شناسی، گونه‌هایAphelenchus avenae، Boleodorus thylactus، Helicotylenchus macronatus ، Mesocriconema antipolitanum، M. xenoplax، Pratylenchus andinus ، Psilenchus hilarulus  و Seinura prosperaشناسایی گردیدند. گونه P. andinus  برای اولین بار از ایران و گونه‌های B. thylactus، H. macronatus، M. antipolitanum، M. xenoplax وS. prospera   برای اولین بار از استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش می­شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the fauna of plant parasitic nematodes associated with grape in Dena, Iran

چکیده [English]

In order to identify the plant parasitic nematodes associated with grape in Dena, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province, Iran, about 50 soil and root samples were collected from different parts of the region during 2011-2012. The nematodes were extracted from soil samples using tray and centrifugal flotation techniques. The extracted nematodes were fixed and transferred to glycerin and the permanent slides were prepared. The fixed nematodes were examined by light microscope equipped with drawing tube and identified considering the morphologic and morphometric characters with the help of scientific keys and references. In this study, 8 species from 7 genera were identified as Aphelenchus avenae, Boleodorus thylactus, Helicotylenchus macronatus, Mesocriconema antipolitanum, M. xenoplax, Pratylenchus andinus, Psilenchus hilarulus and Seinura prospera of whichP. andinus is a new report from Iran and B. thylactus, H. macronatus, M. antipolitanum, M. xenoplax and S. prospera are new reports from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapes
  • Morphologic
  • Morphometric
  • Nematode
  • Pratylenchus andinus