بررسی اثر حشره‌کشی فرمولاسیون ®Dryacide خاک دیاتومه در کنترل دو گونه شب‌پره آفت انباری

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

بروز مشکلات زیست‌محیطی و تهدید سلامتی انسان‌ها به دلیل استفاده از آفت‌کش‌های مصنوعی، تقاضا برای استفاده از حشره‌کش‌های زیستی بی‌خطر را افزایش داده است. خاک‌ دیاتومه جای‌گزین مناسبی برای این حشره‌کش‌ها می‌باشد که استفاده از آن در کنترل آفات انباری مورد توجه قرار گرفته‌است. در این تحقیق، اثر حشره‌کشی فرمولاسیون Dryacide® خاک دیاتومه روی لاروهای سن دو و سن سه شب‌پره آرد Ephestia kuehniella Zell. و شب‌پره هندی Plodia interpunctella Hübner مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در دمای 2±27 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±45 درصد و تاریکی دایم انجام شد. لاروها در معرض 40 گرم گندم تیمارشده با غلظت‌های مختلف خاک دیاتومه قرار گرفتند. شمارش تلفات پس از 7 و 14 روز نشان داد که با افزایش غلظت، مرگ‌ومیر لاروها در گندم‌های تیمارشده، افزایش می‌یابد. میزان LC50 محاسبه شده برای لاروهای سن دو و سن سه شب‌پره آرد و هندی پس از 7 روز به ترتیب 3/116، 03/261، 58/43 و 13/312 و پس از 14 روز 06/29، 55/236، 82/13 و 07/305 پی‌پی‌ام بود. این نتایج پتانسیل قابل قبول این فرمولاسیون از خاک دیاتومه را جهت کنترل این دو گونه شب‌پره آفت انباری نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The insecticidal efficacy of the Diatomaceous earth formulation Dryacide® against two Lepidopteran stored product pests

چکیده [English]

Environmental problems and threats to human health due to the use of synthetic pesticides have increased the demand for safe biological insecticides. DE is an effective alternative to chemical pesticides to control stored product pests. In this study, the insecticidal effect of Dryacide® (a commercial formulation of diatomaceous earth) was studied on second and third larval instars of the Mediterranean flour moth and Indian meal moth. Experiments were performed at 27±2ºc, 45±5% RH and continual darkness. Second and third larval instars were exposed to 40 g of wheat treated by various concentrations of diatomaceous earth. Larval mortality was assessed 7 and 14 days after exposure. The results indicated that the mortality was increased by increasing the concentration of Dryacide®. The LC50 values for second and third larval instars of the Mediterranean flour moth and Indian meal moth after 7 days were 116.3, 261.03, 43.58, 312.13 ppm and after 14 days were 20.06, 236.55, 13.82, 305.07 ppm, respectively. These results showed a promising potential for Dryacide® to control these stored product pests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dryacide®
  • Ephestia kuehniella
  • Plodia interpunctella
  • LC50