ریخت شناسی شپشک ،Porphyrophora cynodontis (Archangelskaia) ، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و نوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

شپشک­های جنسPorphyrophora  (Coccoidea: Margarodidae)، خاکزی و در مرحله­ی دوم پورگی کروی شکل و به مرواریدهای زمینی معروفند. در این پژوهش، ویژ­گی­های ریخت­شناسی شپشکPorphyrophora cynodontis (Archangelskaia) که از استان کرمانشاه جمع­آوری شده است، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و نوریمجهز به دوربین عکسبرداری، مورد بازبینی قرار گرفت. توصیف بیشتر ویژگی­های ریخت­شناسی بر اساس،  میکروسکوپ الکترونی و برخی مانند تراکم صفحات غربالی و موهای بلند روی بدن؛ موقعیت و تعداد صفحات غربالی درون اطاقک (آتریوم) روزنه­ی تنفسی قفس سینه و صفحات حسی موجود در پشت پنجه­ی پاهای جلو، بر اساس پرپاراسیون­ میکروسکوپی می­باشد. نتایج این بررسی نشان داد که هرچند برای توصیف این جنس از  ویژگی­های میکروسکوپی نیز استفاده شد، اما میکروسکوپ الکترونی روبشی یک ابزار ضروری برای مطالعه  و شناسایی این شپشک­ها می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological study of Porphyrophora cynodontis (Archangelskaia) (Margarodidae: Margarodini), using light microscopy and Scanning electron microscopy

چکیده [English]

The genus Porphyrophora (Coccoidea: Margarodidae) is soil-inhabiting coccid, with spherical second inster and known as ground peaels. This paper describes morphological characters of  Porphyrophora cynodontis (Archangelskaia), which is collected  from western part of Iran and studied under both light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM) with photo equipment. The SME gives a very detailed description of some morphological characters and LM, based on preparasion slids, gives an overview of the important characters, such as multilocular disc-pores density and long hair-like setae distribution on the body and the number of thoracic spiracular disc pores inside of peritreme (atrium) and dorso-tarsal sensilla (campaniform pores) on prothoracic legs.The exprimental results show that SEM is valuable tool for examination of  morphological structures because of great depth of field and identification of scale insects (P. cynodontis).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porphyrophora cynodontis
  • Morphology
  • Scanning electron microscopy
  • light microscopy