ارزیابی مقاومت مواد ساختمانی سلولزی و غیرسلولزی به موریانه زیرزمینیMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در سال‌های اخیر مواد ساختمانی سلولزی و غیرسلولزی از جمله کامپوزیت چوب-پلاستیک، ام‌دی‌اف ، نئوپان و یونولیت در سطح وسیعی در صنعت ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقاومت این مواد ساختمانی در مقابل حمله موریانه یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی کیفیت آنها می‌باشد. در این تحقیق مقاومت مواد ساختمانی به حمله موریانه زیرزمینی Microcerotermes diversus (Iso. : Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی (آزمون انتخابی و غیر‌انتخابی) و صحرایی ارزیابی شد. نتایج به دست آمده در آزمون غیرانتخابی نشان داد که یونولیت، نئوپان و ام‌دی‌اف توسط این موریانه مورد حمله قرار گرفته و خسارت قابل توجهی به آنها وارد شده است. اما کامپوزیت چوب-پلاستیک مقاومت زیادی را در مقابل این آفت نشان داد. همچنین در شرایط انتخابی آزمایشگاهی و صحرایی موریانه‌ها بیشترین خسارت را به نئوپان و ام‌دی‌اف وارد کردند. یونولیت به دلیل فقدان ارزش غذایی، جلب‌کننده نبوده و خسارت کمی به آن وارد شد. کامپوزیت چوب-پلاستیک نیز به دلیل داشتن مقاومت بالا به میزان کمی مورد حمله موریانه‌ها قرار گرفت. با توجه به این نتایج ارتباط معنی‌داری بین چگالی ماده مورد آزمایش و کاهش وزن ناشی از تغذیه‌ی موریانه، وجود دارد. بنابراین با افزایش چگالی، میزان خسارت وارد شده توسط این موریانه کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance evaluation of cellulosic and non-cellulosic building materials to subterranean termite Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) under laboratory and field conditions

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Afshar
  • Behzad Habibpour
  • Parviz Shishehbor
چکیده [English]

Cellulosic and non-cellulosic building materials, such as wood-plastic composite, MDF, particleboard and polystyrene have been widely used recently in the construction industry. The resistance of building materials to termite attack is one of the most important parameters in the evaluation of their quality. In this study, the resistance of composite wood-plastic, MDF, particleboard and polystyrene building materials to M. diversus attack was evaluated under choice and non-choice laboratory assays and under field conditions. Polystyrene, particleboard and MDF were attacked by M. diversus and considerable damage was observed in non-choice assays, but wood-plastic composite was resistant. Particleboard and MDF were the most highly attacked materials in choice and field assays. Due to its lack of nutritional value, polystyrene was not attractive and it showed a low level of damage. Wood-plastic composite showed a high level of resistance to termite attack. There was a significant correlation between the material’s increased density and reduced weight loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite wood-plastic
  • MDF (Medium Density Fiberboard)
  • Particleboard
  • Polystyrene
  • Subterranean termite M. diversus