شناسایی عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 تربیت مدرس

چکیده

لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی یکی از بیماری­های مهم اقتصادی است که ریشه، غده، برگ و ساقه تعدادی از گیاهان زینتی را تحت تاثیر قرار می­دهد. این بیماری توسط طیف وسیعی از باکتری­های پکتولیتیک ایجاد می­شود. به منظور شناسایی عوامل لکه برگی باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان، تعداد 70 نمونه از برخی گیاهان زینتی با علائم لکه برگی و پوسیدگی نرم از گلخانه­های مختلف استان جمع آوری شد. پس از جداسازی باکتری­ها، بیماری­زایی جدایه­ها با مایه­زنی روی گیاهان میزبان اثبات شد. شناسایی باکتری­ها با انجام آزمون­های متداول فنوتیپی و آنالیز ترادف SrDNA16 انجام شد. نتایج این آزمون­ها نشان داد جدایه­های بررسی شده متعلق به گونهPectobacterium carotovorum بودند. این اولین گزارش از شناسایی این باکتریاز گیاهان زینتی در استان اصفهان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of bacterial leaf spot and soft rot agents on ornamental plants in Isfahan province, Iran

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Yazdani 1
  • Masoud Shams-Bakhsh 1
  • Naser Safaie 2
چکیده [English]

Bacterial leaf spot and soft rot is one of the most economically important diseases that affect roots, tubers, leaves and stem of ornamental plants. The disease is caused by a wide range of pectolytic bacteria. To identify the agent of the bacterial leaf spot diseases of ornamental plants in Isfahan province, 70 samples of some ornamental plants showing soft rot and leaf spot symptoms from several various greenhouses were collected. After isolation of bacteria, pathogenicity of isolates was considered by inoculation of their origin host plants. Identification of bacteria was performed using morphological and biochemical tests and the sequence of its 16S rDNA. Results showed that the examined isolates belong to Pectobacterium carotovorum. To the best of our knowledge, this is the first report of a P. carotovorum on ornamental plants in Isfahan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pectobacterium carotovorum
  • 16S rDNA
  • Sequencing