بررسی اثرات ضد تغذیه ای و دورکنندگی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه Artemisia sieberi روی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteolla

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 تربیت مدرس

3 شرکت نانو فناوران دایا، تهران

چکیده

امروزه استفاده از فناوری نانو کپسول در آفت‌کش‌ها موجب افزایش کارایی و رهایش کنترل شده این مواد گردیده است. در این تحقیق کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه بر شاخص های تغذیه ای و دورکنندگی سوسک برگخوار نارون در مقایسه با اسانس غیرنانو مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها در شرایط کنترل شده در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که نانو کپسول اسانس درمنه به طور معنی داری شاخص های تغذیه را در مقایسه با اسانس غیر نانو کاهش داده است. یافته های حاصل از کاربرد فرمولاسیون نانو کپسول اسانس درمنه حاکی از وجود اثرات سمی اسانس گیاه درمنه می باشد. همچنین درصد دورکنندگی اسانس غیر نانو در غلظت 8000 پی پی ام در مدت 6 ساعت به بالاترین حد خود رسید. این در حالی است که درصد دورکنندگی اسانس نانوکپسوله به تدریج با گذشت زمان افزایش یافت و پس از 24 ساعت به 100 درصد رسید و تا 72 ساعت همچنان تداوم یافت. بنابر این با بررسی های بیشتر می توان نانو کپسول اسانس گیاه درمنه را به عنوان یک آفت کش موثر برای کنترل سوسک برگخوار نارون در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antifeedant and repellent activity of nanoencapsulated formulation of Artemisia sieberi essential oil on Xanthogaleruca luteola

نویسندگان [English]

  • Saeid Moharramipour 1
  • Maryam Vahabi Mashhoor 2
  • Maryan Negahban 3
1 Tarbiat Modares university
چکیده [English]

Nowadays, the use of nanoencapsulation technology of pesticides causes increase in efficiency and controlled release of these substances. In this study, the antifeedant and repellent activities of nanoencapsulated formulation (NEF) of wormwood sagebrush Artemisia sieberi Besser essential oil wereinvestigated against the elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola (Muller). The experiments were conducted at 25 ± 2 °C, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16:8 h (L: D). NEF decreased the nutritional indices significantly compared to non-formulated oil.. NEF at a concentration of 4000 ppm, reduced efficacy of conversion of ingested food and efficacy of conversion of digested food in larvae, twice lower compared to pure essential oil. The repellency of non-formulated essential oil at a concentration of 8000 ppm reached it’s highest level after 6 h exposure, while the repellency of NEF increased over time and reached to 100% after 24 h and continued for 72 h. Therefore, further investigations are necessary to consider the NEF made by the A. sieberi essential oil as an effective toxicant against the elm leaf beetle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oil
  • Artemisia sieberi
  • elm leaf beetle
  • repellency
  • nutritional indices