شناسایی ویروس های مهم بذربرد مزارع باقلای استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

باقلا (Vicia faba L.) یکی از حبوبات مهم در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و به‎عنوان منبع پروتئینی برای تغذیه‌ انسان، دام و طیور و نیز در تثبیت نیتروژن از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. عارضه‌ای مشکوک به بیماری ویروسی با علائم موزائیک، پیچیدگی و بدشکلی برگ و ساقه سال‎های متمادی در مزارع باقلای استان خوزستان مشاهده‎ شد. نتایج بررسی بذربرد بودن عارضه نشان ‎داد که عامل/عوامل عارضه یاد شده بذربرد می‌باشد. از این‎رو هدف از انجام این پژوهش شناسایی ویروس(های) مهم بذربرد مزارع باقلای استان خوزستان می‌باشد. به این منظور پس از نمونه‎برداری، عصاره گیاهان دارای علائم مشکوک به بیماری ویروسی به 22 گونه گیاه آزمون به‎روش مکانیکی مایه‎زنی‎شد، سپس نمونه‎ها با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزا و کاربرد 15 آنتی‎بادی علیه ویروس‎های بذربرد باقلا ارزیابی‎ شدند و درنتیجه آلودگی آن‎ها به ویروس موزائیک معمولی لوبیا (Bean common mosaic virus, BCMV)، ویروس نکروز موزائیک معمولی لوبیا (Bean common mosaic necrosis virus, BCMNV) و ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV) محرز‎شد. نتایج سرولوژی پس از استخراج آران‎ای کل و انجام واکنش آرتی_ پی‎سی‎آر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی جنس پوتی‎ویروس (NIb2F/NIb3R) و ویروس موزائیک خیار (CMVF/CMVR) تایید و قطعه‎های مورد انتظار به‎ترتیب به‎اندازه‎های 350 و 520 جفت‎باز تکثیر شد. نتایج این پژوهش نشان‎داد مزارع باقلای استان خوزستان دست‎کم به سه ویروس بذربرد شامل CMV، BCMV و BCMNV آلوده بودند. این اولین گزارش از وقوع آلودگی باقلا به BCMV و BCMNV در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of seed-borne faba bean viruses in Khuzestan province, Iran

نویسنده [English]

  • Masoud Shams-bakhsh
چکیده [English]

Faba bean (Vicia faba L.), is one of the important legumes in most countries and important source of protein for human diet and animal feed as well as nitrogen fixation. Viral disease symptoms including mosaic, leaf curl and deformation suspected of being due to viruses have been observed in faba bean fields in Khuzestan province for a long time. Evaluation of the seed borne nature of the disease showed that the agent(s) of the disease was/were seed-borne. Therefore, the objective of this study was to determine the causal agents of this disease in faba bean fields in Khuzestan province. Samples were collected and infections of Bean common mosaic virus, Bean common mosaic necrosis virus and Cucumber mosaic virus were confirmed by ELISA using 15 antibodies against different viruses. Reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) was performed using NIb2F/NIb3R and CMVF/CMVR primer pairs and the expected bands of 350 and 520 bp were amplified, respectively, confirming the serological assays. Results of the present study have shown that Khuzestan faba bean fields were infected at least by three seed-borne viruses including; CMV, BCMV and BCMNV. This is the first report of BCMV and BCMNV infection in faba bean in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virus
  • Faba Bean
  • CMV
  • BCMV
  • BCMNV