ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی سطح برگ با مقاومت ارقام سیب زمینی به بیماری لکه موجی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان- بخش تحقیقات گیاه پزشکی

2 مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان اصفهان-بخش تحقیقات گیاه پزشکی

چکیده

یکی از بیماری‌های مهم و همه‌گیر مناطق سیب‌زمینی کاری اغلب نقاط جهان و بالاخص ایران، در حال حاضر بیماری لکه‌موجی و یا بلایت زودرس(EB) می‌باشد که در اثر قارچ جنسAlternaria شامل دو گونه‌ی A. solani و A. alternata ایجاد شده و هر ساله خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می سازد. لذا، با توجه به اهمیت موضوع و در راستای کاهش مصرف سموم،جهت دستیابی به ارقام مقاوم و یا متحمل و نیز چگونگی مکانیزم واکنش این ارقام، خصوصیات میکرو- مرفولوژیکی برگ، 24 رقم از ارقام تجاری رایج کشت در کشور، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌های تعیین و تشخیص سطوح مقاومت این ارقام و بررسی‌های خصوصیات آناتومیکی برگ آنها توانست رابطه مستقیمی را بین ارقام مقاوم، دیامونت، راموس، ساتینا و سوناته و ضخامت بیشتر کوتیکول، موم و لایه کلانشیم در پوست خارجی برگ، تعداد و اندازه زیاد کرک در سطح برگ و تعداد کمتر روزنه‌های هوایی در سطح برگ را نسبت به ارقام حساس به بیماری لکه‌موجی نشان دهد. در ارقام حساس و نیمه حساس، میلوا، کوزیما، پرمیر، سانته، آتلانتیک، آریندا، شپدی، مارکیز وآگریا رابطه برعکس بود. به‌طوری‌که، صفات مورد بررسی در ارقام حساس به مراتب کمتر از ارقام مقاوم اندازه‌گیری شد. این مطالعات افق جدیدی را در تشخیص و دستیابی به ارقام مقاوم باز خواهد گشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

- The leaf micro-morphological components with early blight resistant potatoes varieties

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nasr Esfahani 1
  • Giti Alizadeh Moghaddam 1
  • Mohammad Ali Karimkhah 2
1 Plant Pests and Diseases Research Institute Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center
2 Plant Pests and Diseases Research Institute Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center
چکیده [English]

One of the most important and epidemic diseases of potato in many parts of the world, especially in Iran is early blight (EB), which includes two species of fungi Alternaria genus A. solani and A. alternata causing considerable damages every year, imposing significant loses to this product. Given the importance of reducing the use of pesticides, achievement of cultivars resistant and or tolerant ones and also, knowing their reaction mechanisms, morphological characteristics of the 24 commercial cultivars leaves, commonly grown in the country, were studied in vitro and greenhouse. The trails for determining resistance scales and anatomical characteristics of the leaves, indicated that, there is a direct relations between resistant cultivars, Diamanté, Ramos, Satina and Senate with the more thickness of their cuticle, wax and epidermal layers in the outer skin layer of the leaves, also higher number and height of the corks and stomata of the leaf, compering to susceptible ones to early blight disease. Whereas, the relations for the susceptible and moderately susceptible cultivars, Mileva, Cosima, Premier, Santé, Atlantic, Arinda, Shepody, Marquis and Agria were reversed. So, the traits were far less in susceptible cultivars as were measured. These studies open new horizons in the diagnosis and access to resistant varieties in the coming future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potatoes
  • early blight
  • leaf anatomy and Resistance