زیست شناسی، پارامترهای رشد جمعیت و واکنش تابعی زنبور (Lysiphlebus fabarum (Marsh.) (Hym,Braconidae، پارازیتوئید شته سیاه باقلا (Aphis fabae (Scop.) (Hom,Aphidiae در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The biology, Population Growth Parameters and Functional Response of Lysiphlebus fabarum (Marsh.) (Hym,Braconidae) on Black bean Aphid, Aphis fabae (Scop.) (Hom,Aphidiae)

نویسندگان [English]

  • N Baroon 1
  • F Kocheyli 2
  • M.S. Mossadegh 3
1
2
3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • Population Growth Parameters
  • Functional response
  • Aphis fabae
  • Lysiphlebus fabarum