اثر دما بر ویژگی های زیستی و جدول زندگی سن (Anthocoris minki pistaciae (Heteroptera: Anthocoridae شکارگر پسیل پسته (Agonoscena pistaciae (Homoptera: Psyllidae در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 داشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز/ عضو هیئت علمی، داشکاه بیرجند

2 استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Temperatures on Biology and Life Table Parameters of Anthocoris minki pistaciae (Het., Anthocoridae), a Predator of Common Pistachio psylla Agonoscena pistaciae (Hom.; Psyllidae) under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • S. Moodi 1
  • M. S. Mossadegh 2
  • A. A. Seraj 3
  • E. Solymannejadian 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • Anthocoris minki pistaciae
  • Agonoscena pistaciae
  • Pistachio