ارزیابی کارایی کارت زرد چسبنده و مقایسه با سمپاشی علیه زنجره خرما (Ommatissus lybicus (Hom: Tropiduchidae و توضیع فضای آن در منطقه حاجی آباد (هرمزگان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 داشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 مربی پژوهشی، مرکر تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Yellow Sticky Traps VS. Chemical Control for Ommatissus lybicus (Hom: Tropiduchidae) and its Spatial Distribution in Hajiabad Area (Hormozgan)

نویسندگان [English]

  • N. Lashkari 1
  • M. S. Mossadegh 2
  • P. Shishebor 3
  • A. N. Bagheri 4

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ommatissus lybicus
  • Date palm
  • Spatial Distribution
  • Yellow sticky traps
  • Chemical control