مقایسه پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Aphidius rhopalosiphi و Praon volucre روی شته Rhopalosiphum padi در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Biological Parameters of Aphidius rhopalosiphi and Praon volucre, Parasitizing Rhopalosiphum padi, at Different Temperatures in Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Alichi 1
  • P. Shishehbor 2
  • M. S. Mossadegh 3
  • E. Soleiman Nejadian 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphidius rhopalosiphi
  • Praon volucre
  • Rhopalosiphum padi
  • Temperature requirement
  • survival rate
  • longevity