تاثیر کاربرد دو نوع روغن معدنی در کنترل بالشتک مرکبات (.Pulvinaria aurantii (Cock و کنه های شکارگر در باغات مرکبات شهرستان ساری

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشگاه مازندران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Two Mineral Oils on Pulvinaria aurantii (Cock.) and Active Phytoseiid Mite on Sari Region Citrus Orchard

نویسندگان [English]

  • A. Rajabpour 1
  • A. A. Seraj 2
  • M. R. Damavandian 3
  • P. Shishebor 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • Pulvinaria aurantii
  • Cipron and Medium Mineral oils
  • Phytoseiid mites