بررسی تغییرات فصلی جمعیت، روش های نمونه برداری و فضای نمونه در شته های مهم گندم در مزارع دیم بروجرد

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investing Seasonal Population Dynamics, Sampling Methods and Sample Universe of the Important Wheat Aphids Wheat Rain fed Fields in Boroujerd

نویسندگان [English]

  • F. Yarahmadi 1
  • E. Soleyman Nejadian 2
  • A. Mohisseni 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sitobion avenae
  • Schizaphis graminum
  • Diuraphis noxia
  • Population seasonal dynamics
  • Sampling