شته ها و دشمنان طبیعی آنها در مزارع گندم و جو استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشحوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aphids and Their Natural Enemies in Wheat and Barley Fields in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • N. Rezaei 1
  • M. S. Mosaddegh 2
  • S. H. Hodjat 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphids
  • Natural Enemies
  • wheat
  • Barley
  • Khuzestan