رابطه استرس اکولوژیک با طغیان ملخ ها — بازنگری نتایج پژوهش های فاز در ملخ ها

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Stress and Locust Outbreak, an Outlook at Locust Phase Research

نویسنده [English]

  • S. H. Hodjat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locust
  • Grasshopper
  • Phase
  • characteristics
  • Reaction to Environmental Stress