تغییرات جمعیت، توزیع عمودی و میزان پارازیتیسم فصلی شفیره های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) (Hom., Aleyrodidae) توسط زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus Mercet (Hym., Aphelinidae) روی خیار چنبر در اهواز

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal Population Variability and Vertical Distribution of Sweetpotato Whitefly Bemisia tabaci (Genn.) (Hom., Aleyrodidae) and its Parasitism by Eretmocerus mundus Mercet (Hym., Aphelinidae) on Cucumber in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • F. Kocheili 1
  • M. S. Mossadegh 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population
  • Parasitoid wasp
  • Sweet potato whitefly
  • parasitism