گونه های سیرفیده از جنس (Syritta (Dip.: Syrphidae در خوزستان و کلید شناسایی آنها

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syrphidflies of the Genus Syritta (Dip.: Syrphidae) in Khuzestan and Key to the Species

نویسندگان [English]

  • A. F. Dousti 1
  • S. H. Hodjat 2
  • E. Soleymannejadian 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flowerfly
  • Khuzestan
  • Syritta
  • Syrphidae
  • Diptera