شناسایی و بررسی بیماریزایی فوزاریومهای همراه با طوقه و ریشه باقلا در استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Study on Pathogenicity of Fusarium spp. Associated with Foot and Root of Faba Bean in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • S. Azimi 1
  • R. Farrokhi Nejad 2
  • S. A. Moosavi Jorf 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium spp
  • Foot and Root
  • Faba Bean
  • Rot