ارزیابی اثر دما بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus turkestani Ugarov & Nicolski (Tetranychidae

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Temperature on Biological Parameters of Two Spotted Spider Mite Tetranychus turkestani Ugarov & Nicolski (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • A. Nemati 1
  • E. Soleymannejadian 2
  • P. Shishebor 3
  • K. Kamali 4