فون شته های درختان میوه هسته دار منطقه مشهد

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد سابق دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Fauna of Aphids on Stone Fruit Trees in Mashhad Region

نویسندگان [English]

  • S. Noorbakhsh 1
  • S. H. Hodjat 2
  • M. Modares Aval 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Aphid
  • Stone Fruit Trees
  • Mashhad Area