بررسی بیولوژی ملخ Locusta migratoria L. (Acrididae) و اثر زنبور پارازیتوئید Scelio flavibarbis M. (Scelionidae) بر جمعیت آن در مزارع نیشکر خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استاد دانشکده کشاورزی کرج

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Biology of Locusta migratoria L. and Effects of the Parasitoid Scelio flavibarbis M. on the Grasshopper Population

نویسندگان [English]

  • Y. Khajeh zadeh 1
  • P. Azmaiesh fard 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locusta migratoria
  • Scelio flavibarbis
  • parasitism