بررسی مقایسه ای دوره رشد مراحل پیش از بلوغ سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci (Genn.) (Hom., Aleyrodidae روی خربزه، خیار چنبر و بامیه در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Preimaginal Developmental Time of Sweetpotato Whitefly Bemisia tabaci (Gen.) (Hom., Aleyrodidae) on Melon, Cucumber and Okra under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • F. Kocheili 1
  • M. S. Mosaddegh 2
  • K. Kamali 3
  • E. Soleyman Nejadian 4

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • Bemisia tabaci
  • Preimaginal Development