بررسی خصوصیات مرفولوژیک و بیولوژیک (Megaselia scalaris (Diprea: Phoridae، آفت مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Morphological and Biological Characteristics of Megaselia scalaris (Diprea: Phoridae), as an Important Pest of Button Mushroom in Karaj, Iran

نویسندگان [English]

  • A. Zamani 1
  • A. A. Talebi 2
  • E. Mohammadi Goltapeh 3
  • Y. Fathipour 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Megaselia scalaris
  • Mushroom
  • Karaj