بررسی زیست شناسی و کارایی زنبور (Platytelenomus hylas Nixon (Hym.: Scelionidae پارازیتوئید تخم ساقه خواران جنس Sesamia در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

2 دانشگاه تربیت مدرس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Biology and Efficiency of Platytelenomus hylas Nixon (Hym.: Scelionidae), the Egg Parasitoid of Sesamia spp. under Laboratory Condition

نویسندگان [English]

  • H. Ranjbare Aghdam 1
  • K. Kamali 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platytelenomus hylas
  • Rearing
  • Host preference
  • Sesamia