بررسی مقاومت 5 رقم کلزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی بروجرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Resistance in Five Varieties of Rapeseed (Brassica napus L.) to Cabbage Aphid (Brevicoryne brassicae L.)

نویسندگان [English]

  • N. Zandi Sohani 1
  • E. Soleymannejadian 2
  • A. A. Mohseni 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cabbage aphid
  • Brevicoryne brassicae
  • Resistant varieties