تولید ویروس چندوجهی هسته ای در لارو برگخوار چغندر Spodoptera exigua (Hbn.) (Lep. Noctuidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی ارومیه

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of Nuclear Polyhedrosis Virus in Larvae of Beet Armyworm, Spodoptera exigua (Hb.) (Lep. Noctuidae)

نویسندگان [English]

  • A. A. Pourmirza 1
  • S. I. Kamali 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear polyhedrosis virus
  • Beet armyworm
  • Virus production
  • Larval weight