جنبه هایی از بوم شناسی قارچهای راسته Uredinales در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات رستنیهای موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران

2 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران-کرج

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Ecological Aspects of Rust Fungi (Uredinales) in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Abbasi 1
  • G. A. Hadjaroud 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rust fungi
  • Ecology
  • Fungi
  • Iran