بررسی تاکسونومی .Locusta migratoria L و تعیین فاز آن در مزارع نیشکر و برنج خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

پژوهشیار مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Taxonomy of Locusta migratoria L. and its Phase Status in Sugarcane and Rice Fields in Khuzestan Province

نویسنده [English]

  • Y. Khajehzadeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locusta migratoria
  • Taxonomy
  • Phase status