شناسایی مورچه های همزیست با شپشک آرد جنوب (Nipaecoccus viridis (New در خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna of Symbiotic Ants with the Southern Mealybug, Nipaecoccus viridis New. (Hom.: Pseudococcidae), on Citrus in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • M. Dezhakam 1
  • E. Soleyman-Nejadian 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nipaecoccus viridis
  • Symbiotic Ants
  • Systematics