گونه های فوزاریوم همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه زراعت و اصلاح تباتات دانشگاه لرستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fusarium Species Isolated from Root & Crown of Wheat & Barley in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • S. H. Vafai 1
  • R. Farrokhi Nejad 2
  • M. Darvishnia 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium
  • wheat
  • Barley
  • Khuzestan