بررسی نقش مورچه های همزیست در حفاظت از شپشک آردآلود جنوب (.Nipaecoccus virdis (New در مقابل پارازیتوئیدها بر روی درختان مرکبات دزفول

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Protection of Nipaecoccus virdis (New.) by Crematogaster antaris (Forel) (Hym.: Formicidae) Against Two Wasp Parasitoids on Citrus in Dezful

نویسندگان [English]

  • E. Soleyman Nejadian 1
  • M. Dejakam 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crematogaster
  • Nipaecoccus
  • Mealybugs
  • Symbiosis
  • Biological control