تعیین گروه ها و تیپ های آمیزشی در قارچ Fusarium moniliforme

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید چمران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Mating Groups and Mating Types in Fusarium moniliforme

نویسنده [English]

  • R. Farrokhi-Nejad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mating Groups
  • Mating Types
  • Sexual compatibility
  • Hermaphroditic